SIK SORULAN SORULAR

1.    Denetimli Serbestlik Nedir ? Denetimli serbestlik ne iş yapar?

Yanıt:

Denetimli serbestlik, "Mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim ve denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı" ifade etmektedir.Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunmasıdır.

 

2.    Hapse girmeden cezamı denetimli serbestlik altında çekebilir miyim?

Yanıt:

Kişi hakkında mahkemeler tarafından TCK 50,51 ve 191; CGTİHK 105,107 ve 110/2; CMK 231/8 maddeleri gereğince verilen hapis cezasına alternatif yaptırım veya tedbirlere hükmedilmesi ve mahkeme tarafından yüklenen yükümlülüklere uyulması halinde verilen ceza hapse girmeden toplum içinde infaz olunur.

 

3.    Denetimli serbestlik ile ilgili soru ve sorunlar konusunda nasıl destek alabilirim ?

Yanıt:

Denetimli serbestlik ile ilgili yaşadığınız her türlü sorunda, ikametgahınızın bulunduğu yer Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurmanız halinde soru ve sorunlarınıza cevap verilecektir.

 

4.    Denetimli Serbestlikte yükümlülüklerime uymadığımda ne olur?

Yanıt:

Verilen mahkeme kararının türüne göre kişi hakkında verilen denetimli serbestlik kararına uyulmadığı takdirde verilen hapis cezası kısmen veya tamamen infaz edilir. Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır

 

5.    Hangi Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurmam gerekiyor.?

Yanıt:

İkametgahınızın bulunduğu yer olan Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

 

6.    Denetimli Serbestlik  Müdürlükleri idari yönden nereye bağlıdır?

Yanıt:

Denetimli serbestlik  müdürlükleri idari yönden Adalet Komisyonunun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına bağlıdır.

 

7.    Denetimli serbestlik kapsamında kimler meslek edindirme kursuna katılabilir.?

Yanıt:

İşlemiş oldukları suç nedeniyle verilen cezaların mahkemece denetimli serbestlik tedbirine çevrilmesi ve denetimli serbestlik tedbiri olarak da meslek edindirme kursuna katılma yükümlülüğü verilmesi halinde kişiler meslek edindirme kurslarına katılabilir.

 

8.    Denetimli serbestlik tedbiri kapsamında verilen eğitimler sonunda iş imkanı sağlanıyor mu?

Yanıt:

Denetimli serbestlik kapsamında verilen eğitimler sonunda kazınılan meslekler genelde güncel olan ve iş bulma imkanı yüksek olan meslekler olduğundan mesleki eğitim kurslarını bitirenlerin iş bulma şansları artmaktadır.

 

9.    Konutta infaz nedir? Kimler hapis cezasını konutta çekebilir?

Yanıt:

Konutta infaz, mahkemece verilen hapis cezasının, Kanunda sayılan durumların mevcut olması halinde kişinin kendi konutunda infaz edilmesidir.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110'uncu maddesinin ikinci fıkrasına gereğince;

a) Kadın veya altmış beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı ay,

b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları bir yıl,

c) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları üç yıl,

veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine hükmü veren mahkemece veya hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar verilebilir.

 

10.    Konutta infaz hangi hallerde ihlal edilmiş sayılır.?

Yanıt:

Konutta infaz cezası, kişinin belirlenen konutunu haklı ve geçerli mazereti olmaksızın ve izinsiz olarak terk etmesi halinde ihlal edilmiş sayılır.

Konutta infaz cezasına geçerli bir mazereti olmaksızın uyulmaması halinde cezanın baştan itibaren ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.

 

11.   Denetimli serbestlik kapsamında teslim alınan ehliyet ve ruhsat belgeleri ne zaman iade edilir?

Yanıt:

Denetimli serbestlik tedbiri sona erdiğinde ilgili kişinin dosyası kapanır ve sürücü belgesi kişinin kendisine teslim edilir.

 

12.    Kamu hizmeti cezası nedir?

Yanıt:

Türk Ceza Kanununun 50'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105'inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince; mahkemece hakkında hapis cezası verilen kişinin cezasını, Kanunda sayılan durumlarda, ceza infaz kurumunda çekmesi yerine toplum içinde kamuya faydalı işlerde (örneğin belediyenin bahçe işleri, okulun temizlik ve badana boya işleri, çevre düzenleme vb.) ücretsiz çalışarak infaz etmesidir.

 

Adres

GÖRGÜ ORTA MAH. YEŞİL ÇINAR BULVARI NO:14 YALVAÇ / ISPARTA

Telefon

TEL: 0246 441 3955 / 441 2638

FAKS: 0246 441 4832

E-Posta

yalvaccbsisaretadalet.gov.tr