Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

DENETİMLİ SERBESTLİK


    Denetimli serbestlik: 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu çerçevesinde, ilgili mahkemece hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, cezaları ertelenen, salıverilen ve haklarında hapis cezası dışında herhangi bir tedbire hükmedilen çocuk, şüpheli, sanık veya hükümlü için yine mahkemece belirlenen koşullar ve süre içerisinde denetim ve denetleme planı doğrultusunda, kişilerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psiko-sosyal sorunlarının çözülmesi, salıverme sonrası korunması, toplum ile bütünleşmesi ve buna benzer her türlü ihtiyaç alanlarında program ve kaynak sağlama, bilgilendirme, yönlendirme ve yardım hizmetlerini kapsayan toplum temelli bir uygulamadır.
Denetimli Serbestlik, hapis ve tecrit sistemine alternatif daha çağdaş ve ülke ekonomisine ekonomik ve sosyal yararı olan, suça sürüklenen çocuklar ve şüpheli, sanık, tanık, mağdur ve hakkında tedbir bulunan çocuk ve yetişkinlerin topluma kazandırılmaları için yapılan çalışmaların bütünüdür. Buna göre, denetimli serbestlik; alternatif bir infaz sistemidir. Şüpheli, sanık veya hükümlüler için ceza infaz kurumlarının alternatifi olan bu sistemde; belli şart ve yükümlülüklere bağlı olarak serbest bırakılmakta ve kendilerine bir takım yükümlülükler getirilmektedir. Bu sistem kişiyi toplumdan koparmadan ıslah etmeyi amaçlamakta ve yeniden topluma kazandırmayı hedeflemektedir.

    Ceza yargılamasının parçası ve bir ceza infaz yöntemidir.
Sosyal anlamda denetimli serbestlikte, kişinin ıslahı ve topluma kazandırılması esastır.

 Denetimli serbestlik hizmetlerinin genel amacı;

    Suç işleyen insanları ıslah ederek, bu kişilerin yeniden üretken birer birey olarak insanlar arasındaki yerini almasına yardım etmek,Suçluyu ıslah ederek, toplumu suçtan ve suçlulardan korumak, toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak,
Etkin bir gözetim sağlayarak suç işleyen kimseyi rehabilite etmek; gerekli sosyal ve psikolojik desteklerin sunulmasıyla topluma yeniden uyum sağlamasını kolaylaştırmak,
Suçluları toplum dışına atmak yerine toplum içinde tutmak,
Suç için öngörülen cezalara alternatif olarak verilen tedbir kararlarının toplum içinde yerine getirilmesini sağlayarak toplumla iç içe hükümlüleri topluma kazındırmak,
Ceza infaz kurumlarının yoğunluğunu azaltarak, suçluların birbirilerinden etkilenmesi önlemek ve maliyetleri azaltmaktır.
Türk denetimli serbestlik hizmetleri; toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak için, suç işleyen veya şartla tahliye olan insanların yeniden suç işlemesini önlemeyi, suçluların cezalarını toplum içinde rencide olmadan çekmelerini sağlamayı ve onlara her konuda rehberlik yaparak topluma kazandırılmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

                                                             DENETİMLİ SERBESTLİKTE YÜKÜMLÜLÜKLER
1- Adli Kontrol
2- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
3- Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar
4- Hapis Cezasının Ertelenmesi Halinde Verilecek Yaptırımlar
5- Güvenlik Tedbirleri
6- Tedavi ve Denetimli Serbestlik
7- Etkin Pişmanlık
8- Konutta İnfaz
9- Koşullu Salıvermede Yükümlülükler
10- Mükerrerlere Özgü İnfaz Rejimi

 

Adres

GÖRGÜ ORTA MAH. YEŞİL ÇINAR BULVARI NO:14 YALVAÇ / ISPARTA

Telefon

TEL: 0246 441 3955 / 441 2638

FAKS: 0246 441 4832

E-Posta

yalvaccbsisaretadalet.gov.tr